Coaching persoonlijke effectiviteit

 

Persoonlijke groei gaat altijd samen met bewustzijnsontwikkeling. Ons gedrag wordt aangestuurd door waarden en normen die we onbewust vanuit onze jeugd, opvoeding en ervaringen meenemen. Automatisch handelen we vanuit een strategie die erop gericht is onze veiligheid te garanderen en onze identiteit te beschermen. Hoe meer we denken te kunnen verliezen, des te hardnekkiger houden we vast aan wat we altijd al deden- met hetzelfde resultaat als gevolg. Daarbij is lang niet alles wat we als kind mee krijgen ons nog van dienst in het volwassen leven. Door bewust te worden van eigen gedragingen en triggers vergroot je jouw vrije ruimte en die van anderen om je heen.

Coaching richt zich op vragen als: ‘Wat doe je waardoor de situatie in stand blijft en wat heb je nodig om andere keuzes te maken of ander gedrag te vertonen?’

 

Door samen te kijken naar herhalende gedragspatronen, waar deze vandaan komen en waarom je ze in stand houdt, kunnen we de belemmering, die anderen daardoor ook ervaren, bloot leggen.

Door te experimenteren met nieuw gedrag leer je effectiever te communiceren en wordt hiermee je invloed vergroot. Door middel van analyses en (voorbereidende) oefeningen leer ik je gemakkelijker in contact te zijn met jezelf waardoor je effectiever gaat functioneren en communiceren met je omgeving.

 

"De volgende vraag van mijn leidinggevende begin van het jaar zette mij aan het denken: “Bianca denk even na op welk vlak jij je verder zou willen ontwikkelen.” 
Ik koos voor een coach traject met Edith.
Dit overtrof mijn verwachting.
In eerste instantie ging ik er zakelijk in,
maar merkte al snel dat niet alles zwart wit is,
alles heeft een connectie met elkaar. Het verleden, heden en toekomst...
Lees meer over Bianca haar ervaring met coaching.

De beste versie van jezelf

Coaching heeft als doel door middel van bewustwording en aanpassing van gedrag je persoonlijke effectiviteit te verbeteren. In een aantal sessies ga ik met jou op zoek naar de beste versie van jezelf!